Τι είναι το DAX ορισμός και τι σημαίνει

Εισαγωγή Τι είναι το DAX Το DAX είναι ένα σύστημα εργαλείων και γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και ανάλυση δεδομένων στο Microsoft Power BI. Χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα της επιχειρηματικής ευφυΐας και της αναφοράς δεδομένων, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία εξελιγμένων μοντέλων δεδομένων και την εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών. Με το DAX, οι χρήστες μπορούν …

Τι είναι το DAX ορισμός και τι σημαίνει Διαβάστε Περισσότερα »