Τι είναι τα Spreads;

Εισαγωγή Ορισμός των spreads Οι spreads αναφέρονται στη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου. Αποτελούν έναν δείκτη της αμοιβής που πρέπει να καταβληθεί στον μεσίτη για την εκτέλεση μιας συναλλαγής. Οι spreads μπορούν να είναι σταθεροί ή μεταβλητοί, ανάλογα με το εργαλείο και τις συνθήκες της αγοράς. Ένας μικρός spread υποδηλώνει …

Τι είναι τα Spreads; Διαβάστε Περισσότερα »